Monday Sep 19, 2022

Susanne Rolfner Suvanto om äldre med NPF

Hör ett spännande samtal mellan Eric Donell, vice ordförande i Riksförbundet Attention och Susanne Rolfner Suvanto, föreläsare, utbildare och möjliggörare. Det är ett samtal om livsloppsperspektiv på NPF med särskild uppmärksamhet på äldre Vad saknas och vad skulle behövas för att kunna åldras och må bra med NPF?  

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean