Wednesday Jun 08, 2022

Gunilla Gunnarsson om BUP och vårdköer

Regeringens särskilda utredare för tillgänglighetsdelegationen, Gunilla Gunnarsson gästar Attention för att samtala om BUP. Vad finns det för brister? Hur kan vi hitta en framkomlig väg framåt?

Hör ett samtal om vårdgarantin, ett nationellt vårdsökssystem, regionernas ansvar, samverkan, fasta vårdkontakter och reformer. 

Samtalet leds av Anki Sandberg, ordförande för Riksförbundet Attention.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20221013